Ondersteun uw transacties, fusies en overnames met duidelijke juridische overeenkomsten

Fusies en overnames betekenen een uitdaging voor dynamische organisaties. Als manager of ondernemer wil u die uitdaging langs alle kanten bekijken om de beste voorwaarden voor de transactie te bekomen. Daarom werken onze professionals bij fusie-, verkoop- of overnametrajecten op basis van integraal procesmanagement.

Dat houdt in dat ze intensief betrokken zijn vanaf de eerste – cruciale – informatiefase tot het closing management: het beklinken van de deal. Wij zitten naast u aan de onderhandelingstafel en werken actief mee aan de totstandkoming van de transactie, in al haar juridische facetten. 

Partner Marc Van den Bossche

Tax & Legal

Neem contact op

Due-diligence-onderzoek

Grant Thornton zorgt voor een grondige en volledige juridische doorlichting van een eventuele targetvennootschap. Wij stellen hierover een helder rapport op waarin de juridische risico's worden gesignaleerd. Op dit vlak kunnen wij ook een all-in due-diligence-onderzoek aanbieden in samenwerking met onze fiscalisten en auditors.

Vennootschapsrechtelijke reorganisaties 

De hertekening van uw groepsstructuur kan een aanzienlijke kostenbesparing en/of efficiëntieverbetering betekenen. De herstructureringen van het Wetboek van Vennootschappen (fusie, splitsing, inbreng of overdracht van bedrijfstak, ...) bezorgen u de juridische middelen om dit te bewerkstelligen. Grant Thornton adviseert u graag over de te volgen procedure en loodst u vervolgens door de verschillende stappen ervan.