Manage zakenrelaties met een goede conflict-management-strategie

Binnen de vennootschap is het behouden van een goede verstandhouding tussen de vennoten niet altijd eenvoudig. De opvattingen over de wijze van leiding of te volgen strategie kunnen na verloop van tijd ver uit elkaar liggen.

Ook in het kader van uw (samenwerkings)contracten met distributeurs, handelsagenten, dienstverleners of leveranciers kunnen geschillen rijzen. Vaak zijn deze handelsrelaties voor u echter waardevol en wenst u ze niet op het spel te zetten door het starten van een procedure voor de rechtbank. Onze juristen kunnen u ondersteunen tijdens een bemiddelingstraject of tijdens rechtzaken.

Conflictbemiddeling en advisering

Partner Marc Van den Bossche

Tax & Legal

Neem contact op

Grant Thornton adviseert u over de standpunten die u kan innemen tegenover uw medevennoten of contractpartners in het geval van een conflict. Tevens kunnen wij optreden als onafhankelijk bemiddelaar om te komen tot een onderhandelde oplossing die de samenwerking een nieuw elan kan geven. Indien toch besloten wordt om uit elkaar te gaan, helpen wij u bij het tot stand brengen van een minnelijk beëindigingsakkoord.

Litigation support

Uiteraard zal het soms onvermijdelijk of zelfs wenselijk zijn om geschillen voor een rechtbank te laten beslechten. Hier kan Grant Thornton de opvolging van de litiges voor u waarnemen zoals een interne juridische dienst dat zou doen en hierover rapporteren op de door u gewenste wijze.