article banner
Accountancy & Business Process Solutions

De accountant, uw vertrouwenspersoon

Elke Wouters Elke Wouters

Zelfstandige, starter, familiebedrijf, groeiende onderneming of grote organisatie, elke onderneming heeft een financiële rapportering nodig om zijn prestaties te begrijpen en te evalueren.

Welke rol kan Grant Thornton hierin spelen? We vroegen het aan de expert.

 • Regelmatig duikt het bericht op dat 'het beroep van boekhouder en accountant ten dode is opgeschreven'. Hoe zien jullie de evolutie van het beroep?

Het beroep van accountant is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Aanvankelijk waren we een knelpuntberoep en vandaag de dag lees je inderdaad met de regelmaat van de klok dat ons beroep zal verdwijnen door de digitalisering. Maar niets is minder waar.

De accountant is immers geëvolueerd van een louter cijferexpert naar een strategische adviseur die beslissingsnemers begeleidt in het interpreteren van hun financiële resultaten en het uitzetten van de juiste strategie die de toekomst van het bedrijf mee helpt bepalen. Wij zijn de professionele gesprekspartner en de vertrouwenspersoon van de bedrijfsleider. Bovendien fungeren we als sparringpartner en kritisch klankbord. En dit natuurlijk zonder de wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen uit het oog te verliezen.

 • Hoe kunnen jullie bijdragen bij het realiseren van het groeipotentieel van jullie klanten?

De financiële rapportering betekent voor een ondernemer meer dan gewoon cijfers en verplichtingen. Het is een tool die meerwaarde biedt. Wij zorgen ervoor dat de rapportering betrouwbare informatie bevat die op een duidelijke manier wordt voorgesteld. We ondersteunen de klant bij het interpreteren van zijn cijfers, welke zijn te nemen beslissingen onderbouwen.

Het is belangrijk - in welke fase de onderneming zich ook bevindt - dat gepaste vragen worden gesteld waarop juiste antwoorden worden gegeven. En hierbij kunnen onze accountants een belangrijke rol vervullen.

 • Hoe pakken jullie dit concreet aan?

Een goed begrip van de organisatie, dat staat centraal bij Grant Thornton. Kennis van de onderneming is erg belangrijk: niet enkel van de boekhouding, maar van alle afdelingen, processen, producten en diensten, marktpositie, managementstijl, ...

Bovendien gaan we proactief te werk. Wij trachten steeds advies te geven op het juiste moment en informeren onze klanten over boekhoudkundige, fiscale en andere onderwerpen die hun onderneming kunnen ondersteunen.

We kiezen steevast voor een multidisciplinaire aanpak op maat van de klant. Juridisch, fiscaal, financieel en strategisch advies, bij Grant Thornton krijgt de klant een totaalpakket.
Op basis van de noden van de bedrijfsleider en die van zijn onderneming kunnen onze accountants een onderdeel vormen van de administratie of op projectbasis ondersteuning bieden (co-sourcing). Ook werken we op volledige outsourced basis en kunnen wij uw volledige rapportering voor onze rekening nemen.

We zijn actief binnen verschillende domeinen:

 • Accounting en rapportering
 • Compliance directe en indirecte belastingen
 • Administratieve ondersteuning
 • Payroll services
 • Financiële en management accounting services
 • Starters en hun business plan
 • Financieringsvraagstukken
 • Cashflow forecast
 • Consolidatie
 • Wat bij de volgende stap, wanneer de klant ambities heeft om ook in het buitenland voet aan grond te krijgen?

Bij groei over de grenzen heen zullen wij ervoor zorgen dat de juiste specialisten aan de slag gaan. Doordat Grant Thornton België deel uitmaakt van een internationaal netwerk dat in meer dan 130 landen vertegenwoordigd is, kunnen wij de expertise van onze 50.000 internationale collega's inzetten voor onze klanten. De lokale kennis van de markt en regelgeving is immers onontbeerlijk. En de klant behoudt één aanspreekpunt voor de coördinatie en controle van al zijn financiële verplichtingen en doelstellingen in binnen- en buitenland.

 • Waarom kiezen voor Grant Thornton?

Grant Thornton biedt het beste van twee werelden. We zijn een solide en kwalitatieve internationale partner, en dit gecombineerd met een flexibele en persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers.
De sterkte van Grant Thornton bestaat erin dat de expertise, (inter)nationale kennis en ervaring van de professionals wordt omgezet in verstaanbare taal voor de klanten. Grant Thornton zorgt ervoor dat de klant begrijpt op welke manier zijn bedrijf kan groeien en concurrentioneel kan blijven in een steeds veranderend economisch speelveld. Bedrijfsleiders vinden bij Grant Thornton gepersonaliseerd advies op maat en dit vanuit een resultaatgedreven mentaliteit.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak zijn onze accountants de professionele gesprekspartner en vertrouwenspersoon van de bedrijfsleider. Kortom, onze teams maken het verschil.

Onze expert
Elke Wouters Contacteer