article banner
Direct Tax

Kosten klantenevenement - terug naar af

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

In 2018 aanvaardde de toenmalige Minister van Financiën de volledige aftrekbaarheid van  kosten van een evenement, georganiseerd voor bestaande of potentiële klanten, dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen. Het doel van de kosten (reclame) primeert in dit geval op de aard van de kosten (onthaal). Het Hof van Cassatie is het hier echter niet mee eens.

Bij het organiseren van een event met een publicitair doel ontstaat vaak discussie omtrent de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten. De fiscus tracht de aftrek van deze kosten te beperken tot 50% als receptiekosten of kosten van onthaal, i.e. kosten gemaakt in het kader van externe relaties en voor de ontvangst van o.a. klanten, leveranciers, zakenrelaties of derden. Publiciteitskosten daarentegen zijn wel 100% aftrekbaar in inkomstenbelastingen.

Vorig jaar werd deze vraag voorgelegd aan het Hof van Cassatie en – in tegenstelling tot de Minister – stelt het Hof van Cassatie dat de aard van de kosten primeert op het doel van de kosten. Met andere woorden, cateringkosten blijven beperkt aftrekbare receptiekosten, ook al hebben ze een publicitair doel. Dit standpunt werd ondertussen bevestigd door de Administratie [1].

De btw op kosten van onthaal is (en blijft) volledig aftrekbaar, mits deze hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel hebben[2].

 

[1] Circulaire 2020/C/42, 18 maart 2020

[2] Beslissing E.T. 124.247, 13 maart 2015