GrowthBlog

Aan welke kwalificaties moet een DPO voldoen?

De DPO moet aangewezen worden op grond van zijn professionele kwaliteiten (zijn vermogen om de specifieke taken te vervullen) en zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en van de praktijk inzake gegevensbescherming.

Niveau van deskundigheid

Het vereiste niveau van deskundigheid van de DPO moet evenredig zijn met de gevoeligheid, complexiteit en de hoeveelheid gegevens die een organisatie verwerkt. Als de verwerking van persoonsgegevens op een complexe manier gebeurt, dan dient het niveau van deskundigheid van de DPO daarmee te corresponderen.

Professionele vaardigheden

Een DPO dient ervaring te hebben met de nationale en Europese wetten over gegevensbescherming en een diepgaande kennis te bezitten van de GDPR. Het is ook aangewezen dat de DPO kennis heeft van de sector en de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke. De DPO moet eveneens een goed begrip hebben van de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, van de informatiesystemen en het niveau van gegevensbescherming dat de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft.

Mogelijkheid zijn taken uit te voeren

Een DPO moet over de juiste persoonlijke kennis en vaardigheden beschikken, zoals bijvoorbeeld integriteit en een hoge professionele ethiek. Hij of zij moet in zijn/haar functie rechtsreeks rapporteren aan de leiding van de organisatie, maar mag geen deel uitmaken van de directie.

De functie van de DPO kan ook door een externe partij, een individuele persoon of een organisatie worden uitgeoefend. Indien een externe organisatie de rol van DPO opneemt, is het essentieel dat elk lid van deze organisatie die de functie van de DPO uitoefent, aan alle vereisten voldoet. Elk lid zal dan enerzijds de bescherming van de GDPR genieten en anderzijds kan individuele kennis en ervaring worden gecombineerd zodat er een gespecialiseerd team ontstaat, dat de klant beter van dienst kan zijn.

Indien u nog vragen heeft over het aanstellen van een DPO, contacteer ons dan op info.gdpr@be.gt.com voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

 

GDPR, the journey we take together!