Volgens de GDPR is de verwerkingsverantwoordelijke een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan, die alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastlegt. Het bepalen van het doel en de middelen maakt duidelijk of u een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker bent. De verwerkingsverantwoordelijke is diegene die de toezichthouder kan aanspreken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en diegenen tot wie de betrokkenen zich kunnen wenden om hun rechten uit te oefenen.

De verwerker is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. U kan de verwerker zien als een onderaannemer die de uitbestede gegevensverwerking zal uitvoeren in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Leveranciers van informatica diensten en sociale secretariaten zijn hier veelvoorkomende voorbeelden van. Opgelet: niet elke onderaannemer is een verwerker. De verwerking van persoonsgegevens is de bepalende voorwaarde of een onderaannemer al dan niet een verwerker is in functie van GDPR.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om onze experten te contacteren via info.gdpr@be.gt.com. Wij helpen u graag verder.

 

GDPR, the journey we take together!