Vanuit zijn adviserende rol heeft de DPO volgende taken te vervullen:

  • de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker en hun werknemers informeren en adviseren over hun verplichtingen onder de GDPR
  • toezicht houden op de naleving van de GDPR en op het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
  • bewustmaking creëren bij en training voorzien voor de werknemers die omgaan met persoonlijke gegevens en betrokken zijn bij de verwerkingsactiviteiten
  • advies verstrekken met betrekking tot de DPIA (Data Protection Impact Assessment) en toezien op de uitvoering daarvan
  • samenwerken met de toezichthoudende autoriteit
  • optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit en overleg plegen inzake verwerking van persoonsgegevens.

Bij de uitvoering van zijn taken, zal de DPO altijd rekening houden met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens, net als met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

De DPO is niet persoonlijk verantwoordelijk voor het niet-compliant zijn met de GDPR. De verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de GDPR worden uitgevoerd, ligt bij de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u nog vragen heeft over de taken van een DPO, contacteer ons dan op info.gdprvoor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

 

GDPR, the journey we take together!