article banner
GDPR

Wat zijn gevoelige persoonsgegevens?

Sommige persoonsgegevens hebben door hun aard een gevoelig karakter en worden daardoor als bijzondere categorieën van persoonsgegevens bestempeld. We spreken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als het gaat over ras of etnische afkomst, seksueel gedrag of seksuele voorkeur, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid. De laatste 3 categorieën zijn iets omslachtiger en worden hieronder nog even kort toegelicht voor u.

Genetische gegevens houden verband met de genetische kenmerken van een natuurlijk persoon, die unieke informatie kunnen verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon. Deze informatie kan voortkomen uit een analyse van een biologisch monster (DNA-test) van die natuurlijke persoon.

Biometrische gegevens zijn het resultaat van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijk persoon die kunnen leiden tot zijn identificatie. Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn gelaat en iris scanning en het deblokkeren van uw telefoon door middel van uw vingerafdruk.

Gegevens over gezondheid zijn de laatste bijzondere categorie van persoonsgegevens. Het gaat over de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon en zijn nood aan medische zorgen (of de historiek hiervan).

De verwerking van gevoelige persoonsgegevens is in feite verboden maar kan toegestaan worden onder bepaalde voorwaarden. Meer hierover kan u lezen in het artikel ‘Kan ik gevoelige persoonsgegevens verwerken’.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via info.gdpr@be.gt.com. Wij helpen u graag verder.

GDPR, the journey we take together!