GDPR

Wat zijn persoonsgegevens volgens GDPR?

Volgens de GDPR-definitie omvatten persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze omschrijving kan zeer ruim geïnterpreteerd worden en dit willen we voor u wat verduidelijken. De gegevens moeten rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Een gegeven op zich is geen persoonsgegeven, zelf een naam is niet altijd uniek genoeg om iemand te identificeren, maar combineer een naam met een adres en het wordt een persoonsgegeven. Er hoeft geen band met het privé-leven van de natuurlijke persoon te zijn, professionele gegevens kunnen ook persoonsgegevens zijn.

Een persoonsgegeven is elk gegeven, ongeacht de vorm of inhoud, dat kan leiden tot informatie en dus kennis over een natuurlijk persoon. De meest eenvoudige gegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en email adressen. U heeft ze ongetwijfeld in één of meerdere applicaties of bestanden staan. Maar misschien verzamelt u ook IP-adressen van de bezoekers op uw website, hebt u camera’s staan in uw toonzaal of scant u de nummerplaten op uw bedrijfsparking.

Een natuurlijk persoon wordt als direct of indirect identificeerbaar beschouwd als die persoon aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden.

In onze blog ‘Wat zijn gevoelige persoonsgegevens’ gaan we dieper in op de bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent persoonsgegevens of onze bijstand wenst bij het oplijsten van de persoonsgegevens in uw bezit, aarzel dan niet om ons te contacteren via info.gdpr@be.gt.com. Wij helpen u graag verder.

 

GDPR, the journey we take together!