Ondersteunt uw organisatie uw groeiplannen of houdt ze u tegen? 

Eender welke organisatie, groot of klein, zal ongetwijfeld beamen dat verandering of het uitvoeren van strategie vaak belemmerd wordt door interne en externe factoren. Enkele voorbeelden:

  • Evoluties in de markt of veranderingen in de noden van de eindklant vragen vaak om wijzigingen aan het product of de dienst.  Die veranderingen doorvoeren is vaak moeilijk als de interne organisatieprocessen niet snel aangepast kunnen worden.  
  • De onderneming produceert een goed product of levert kwalitatieve dienstverlening, maar interne procedures en structuren zijn niet optimaal op elkaar afgestemd – met lagere efficiëntie en druk op de winstgevendheid tot gevolg.  
  • De manier waarop klanten een product of dienst kiezen, ermee in aanraking komen en interactie met een onderneming in het algemeen wordt steeds belangrijker.  Behouden van bestaande klanten en het winnen van nieuwe wordt er vaak door bepaald.   Dit belang van de ervaring van de klant of ‘customer experience’ is vaak nog geen geïntegreerd onderdeel van de bestaande procedures.  
  • Veranderingen in wetgeving en industriestandaarden kunnen een impact hebben op 1 enkel proces of een volledig organisatiemodel.  Snel kunnen reageren op nieuwe regels en compliance kan bemoeilijkt worden door de interne procedures van een onderneming.  

Dit zijn slechts enkele mogelijke scenario’s.  We dagen u uit om naar uw eigen organisatie te kijken en er meer te bedenken.  U komt waarschijnlijk snel tot de conclusie dat ze allemaal iets gemeen hebben: een gebrek aan flexibiliteit in de processen en procedures.      

Door uw operationele organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen, denken we dat u tot belangrijke inzichten kan komen over uw business model en de sterktes en zwaktes ervan.  Die inzichten gebruiken en toepassen is de beste manier om er zeker van te zijn dat uw processen en strategische behoeften op elkaar afgestemd zijn en op de manier waarop producten of diensten aan de klant worden geleverd.    

Onze aanpak bekijkt een bedrijf als een geheel en ziet elk proces als een onderdeel van een grotere structuur.  We houden rekening met de interactie tussen de verschillende departementen binnen een organisatie en met de interactie tussen de klant en de onderneming.  Eens deze end-to-end benadering in kaart is gebracht, wordt er op een gestructureerde manier gerapporteerd.  Zo kan het management 1 proces onder de loep nemen, het overkoepelende operationele model of zelfs een volledige customer journey.  Belangrijk daarbij is dat alles aan elkaar gelinkt is.  De interne manier van werken veranderen, kan niet succesvol worden gedaan zonder na te denken over de impact op de klant.  Beloftes maken naar klanten toe, of het nu in een B2C- of B2B-omgeving is, kan ook niet op een realistische manier zonder een goed inzicht in het interne operationele model.  Wij bekijken dat operationele framework als een geheel: het is de link tussen hoe u intern de organisatie bekijkt en hoe uw klant die ziet.  Dit zorgt voor meer klantentevredenheid, wat uiteindelijk ook leidt tot betere winstgevendheid en een verhoogde betrokkenheid van de medewerkers. 

We starten met een quick scan van de huidige situatie voor we de volgende stap zetten: bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om de strategie en structuur van de onderneming te matchen.  Of het nu gaat om een update van processen, een verbeterings- of efficiëntieproject,… we mappen de organisatie op een intelligente manier, zodat wijzigingen en hun impact op de rest van de onderneming en op de interactie met de klant zichtbaar wordt.  

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende principes:

  • Uw bedrijf: we luisteren naar u en hoe u werkt – dat is onze basis.   
  • Snelle inzichten: op basis van uw ervaring kunnen we u snel objectief inzicht geven in de manier waarop u werkt en welke veranderingen er nodig zijn om uw strategische doelstellingen te bereiken.
  • Volledig: we werken ‘end to end’, wat betekent dat we de ervaring van de klant en de interne werkwijze met elkaar verbinden.  Daarbij leggen we ook links tussen processen onderling, interne vaardigheden, maatregelen, systemen…
  • Impact: we helpen u de volgende stap te zetten en uw doelen te bereiken.  We ondersteunen u bij het maken van intelligente beslissingen, door een diepgaand inzicht in uw organisatie en de verschillende mogelijkheden die u heeft.  We geven duidelijk aan welke impact uw keuzes kunnen hebben op uw klanten en op uw interne manier van werken. 

Door deze dynamische aanpak, kan u uw operationeel model gebruiken voor meer dan enkel een controlefunctie voor risicobeheersing, als process management tool of kwaliteitsframework.  Onze aanpak laat u toe uw operationeel model te gebruiken als een totaaloplossing om uw processen te creëren, prioriteiten te stellen, verbeteringen aan te brengen en impact ervan te simuleren.  Op deze manier wordt het proactief managen van uw processen een drijvende kracht voor duurzame groei.