In deze editie brengen wij u de meest actuele info over volgende onderwerpen:

 • Hoe bepaal je de prijs van aandelen in een bedrijfsovername?
 • Recente CBN-adviezen
 • Nieuw wetgevend kader voor organisatie van en publiek toezicht op bedrijfsrevisoren
 • Boekhoudrechtelijke rulingpraktijk - Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht
 • IFRS 9, de standaard die IAS 39 zal vervangen
 • Afschaffing van kwartaalvoorschotten voor btw: vanaf 1 april 2017
 • Uitbreiding fiscaal gunstregime voor inkomsten uit intellectuele rechten
 • Vernieuwde en gematigdere vangnetbepaling
 • Slordigheid afgestraft: het belang van een juiste en volledige inschrijving in de KBO
 • Afschaffing speculatietaks en uitbreiding taks op beursverrichtingen
 • Btw en zelfstandige groeperingen: voorwaarden en meldingsplicht
 • Nieuw CBN-advies geeft toelichting bij de boekhoudkundige bewaarverplichting in geval van informaticatoepassing
 • En wat zijn de fiscale bewaarverplichtingen bij wijziging van informaticatoepassing
 • Aansprakelijkheid enige aandeelhouder/vennoot voor schulden van diens dochtervennootschap
 • Seminaries & opleidingen i.s.m. Grant Thornton