In deze editie brengen wij u de meest actuele informatie over volgende topics:

 • Impact van cash bij bepalen van de prijs ven de aandelen in een bedrijfsovername
 • Recente CBN-adviezen
 • Belang van de vermogensinventaris
 • ‘Bezoldigingstheorie’ – actuele tendensen
 • Verhoging belastingen bij onvoldoende voorafbetalingen
 • Berekening voordeel woning – nogmaals aangeklaagd
 • Privématige verhuur woning, toch belastbaar op werkelijke huurinkomsten?
 • Online registratie van huurcontracten
 • Vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen: wat met tussentijdse waardewijzigingen van de aandelen?
 • ‘Dubbele handtekening’ vereist voor persoonlijke (mede)gehoudenheid vennootschapsbestuurder
 • Seminaries & opleidingen i.s.m. Grant Thornton