Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics.

In deze editie leest u volgende onderwerpen:

  • De zin en onzin van een Business Continuity Plan
  • Uw factuur: in welke taal?
  • De saga van de minimumbezoldiging: een stand van zaken
  • Op dienstreis naar het buitenland - Forfaitaire kostenvergoeding mogelijk
  • Welk voordeel heeft een zorgvolmacht voor u?
  • Is uw onderneming al Brexit-proof?
  • De RSZ verruimt het begrip 'ten laste van de werkgever'
  • ICT-voordelen: forfaitaire raming verder toegelicht
  • Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen