In deze editie brengen wij u de meest actuele informatie omtrent volgende onderwerpen:

 • Uw diensten verbeteren… maar hoe?
 • Recente CBN-adviezen
 • Belastingwijzer 2016-2017
 • Programmawet 1 juli 2016
 • Ontvangen ‘abnormaal en goedgunstig voordeel’ = minimale belastbare grondslag
 • Gecorrigeerde jaarrekening = gecorrigeerde aangifte?
 • Standpunten VLABEL – vermogens- en successieplanning in gevaar?
 • Vruchtgebruik – Rulingdienst stelt nieuwe waardering voorop
 • Aanvullende pensioenen – anno 2016
 • Impact invoering nieuwe ‘Union Customs Code’ op btwformaliteiten bij uitvoer goederen
 • Europese Raad keurt onverwacht lang verwachte btw-richtlijn ‘Vouchers’ goed
 • Onbetaalde en niet-betwiste facturen kunnen voortaan vlotter worden geïnd
 • Seminaries & opleidingen i.s.m. Grant Thornton