Newsletter

Grant Thornton Belgium Newsletter Q1 2015

In deze editie brengen wij u de meest actuele informatie omtrent volgende onderwerpen:

 • Betere keuzes maken bij uitvoering strategie
 • Hoe risico’s beheersbaar maken?
 • Werken aan continuïteit: het overdrachtsplan
 • Grant Thornton vernieuwt KMO-portefeuille erkenning
 • Meldingsplicht extralegale pensioenen
 • Meldingsplicht inzake betalingen aan Luxemburg
 • Onroerend goed uit vennootschap – verkoop- of verdelingsrecht?
 • Vruchtgebruik in de vennootschap?
 • Liquidatiereserve voor KMO’s
 • Aanslag geheime commissielonen hervormd
 • Bestuurder of zaakvoerder via vennootschap: altijd met btw vanaf 2016
 • Btw en voorschotfactuur: terug naar af?
 • Geregistreerd kassasysteem: verplichte registratie vóór 28.02.2015
 • ‘MOSS’ – Mini One Stop Shop
 • Skandia: Handelingen tussen hoofd- en bijhuis onderworpen aan btw
 • Inwerkingtreding nieuwe pandwet uitgesteld
 • Precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerking uitgebreid
 • Jaarlijkse vennootschapsbijdrage onwettig?
 • Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde
 • Seminaries en opleidingen i.s.m. Grant Thornton