Newsletter

Grant Thornton Belgium Newsletter Q3 2015

In deze editie brengen wij u de meest actuele informatie omtrent volgende onderwerpen:

 • Beheersen van processen helpt strategische doelstellingen te realiseren
 • Compliance audits
 • Recente CBN-adviezen
 • "Checklist - Goede praktijken voor KMO's"
 • Liquidatiereserve voor aanslagjaren 2013 en 2014
 • Terugvordering omzettingstaks op aandelen
 • Tax shift voor sommigen, tax lift voor anderen      ...
 • Verlaagde schenkbelasting onroerende goederen
 • Kosten buitenverblijf: toch aftrekbaar?
 • Vooruitbetaalde huur: fiscale versus boekhoudkundige behandeling
 • E-facturatie: zoveel meer dan het versturen van een factuur in PDF
 • Nieuwe cao's over werkloosheid met bedrijfstoeslag afgesloten door de NAR
 • Wet Sociale Verkiezingen 2016
 • Aanpassing bedragen maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
 • Overdreven niet-concurrentiebedingen: matigingsbevoegdheid van de rechter
 • Seminaries & opleidingen i.s.m. Grant Thornton