Korte opleiding voor bestuurders en beheerders

De bedoeling van de opleiding is om aan een groep met gemengde kennis van de Belgische aanvullende pensioenen/pensioenfondsen de belangrijkste sleutelmomenten van de Belgische wetgeving en praktijkervaring mee te geven met ruimte voor een aantal zeer specifieke vragen. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie.

De korte bestuurdersvorming richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, als lid van één van de operationele organen van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter, als werknemer van een bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangesloten lid, of als consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP's.

Grant Thornton-spreker
Dirk Van den Broeck Partner Audit & Assurance

Programma 16 maart 2017

Deel 4:

Actuariële aspecten van de aanvullende pensioenen en het OFP

Patrick Marien, Senior Sales Manager (Aon Hewitt)

Deel 5:

Boekhoudkundige aspecten

Dirk Van den Broeck, Bedrijfsrevisor | Partner (Grant Thornton)

Extern seminarie in samenwerking met PensioPlus
  • Naast de spreker van Grant Thornton geven ook nog andere experts een gedeelte van de opleiding.
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: