Bij wijze van inleiding wordt in eerste instantie het waarderingsproces zelf onder de loupe genomen, vanaf het eerste contact met het te waarderen bedrijf tot oplevering van het waarderingsverslag. Daarna wordt dieper ingegaan op de verschillende waarderingsmethoden die in de praktijk vaak worden gebruikt en in welke omstandigheden een bepaalde methode best wel of niet gebruikt wordt.. Zowel marktmodellen, rendementsmodellen en intrinsieke waarde modellen passeren hierbij de revue. Na de bespreking van een praktisch voorbeeld, staan we nog even stil bij de belangrijkste valkuilen en knelpunten die zich kunnen voordoen.

1. Inleiding: het waarderingsproces

2. Waarderingsmethoden

 • Soorten:
  • marktbenadering: marktmodellen
  • inkomstenbenadering: rendementsmodellen
  • activa benadering: intrinsieke waardemodellen
 • Theoretische inleiding
 • Case study

3. Valkuilen en knelpunten

Grant Thornton-spreker
Peter Vermeiren Senior Manager Transaction Advisory Services

Programma

 • 13u00: Welkomstkoffie
 • 13u30: Waardebepaling: een overzicht (Peter Vermeiren, Grant Thornton)
 • 15u00: Koffiepauze
 • 15u30: Contractuele afspraken omtrent waardebepalingen en wettelijk raamwerk (Matthias Gesquière, Portelio)
 • 17u00: Einde opleiding
Extern seminarie in samenwerking met Confocus
 • Dit seminarie wordt georganiseerd door Confocus.
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: