Nieuwe wetgeving rond privacy, wat betekent dit voor u?

Persoonlijke gegevens beter beschermen en ervoor zorgen dat bedrijven daar ethisch en transparant mee omspringen, dat is waar de nieuwe EU-wetgeving voor staat. De General Data Protection Regulation, of kortweg GDPR, voorziet in een strengere wetgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt. Bedrijven dienen op elk moment persoonlijke gegevens te beschermen, met mogelijke monsterboetes (4% van uw jaaromzet) bij niet-naleving.

Laat u er echter niet door afschrikken. De wetgeving kan een zegen zijn in plaats van een vloek. Grijp uw kans om uw bedrijfsprocessen verder te optimaliseren, te digitaliseren en bewuster om te gaan met persoonlijke gegevens.

De voornaamste principes van GDPR:

  • Transparantie
  • Integriteit en juistheid
  • Bewustmaking van privacy
  • Recht om vergeten te worden
  • Meldplicht bij datalek

We dompelen u graag kort maar krachtig onder in de voornaamste aspecten van de nieuwe wetgeving. Via praktische tips en tricks loodsen we u door wat GDPR-compliant (of voldoen aan de nieuwe wetgeving) voor uw bedrijf of organisatie betekent.

Sprekers Grant Thornton
Sarah De Ridder Senior Manager, Business Risk Services
Timothy Vermeiren Senior Manager, Business Risk Services

Programma

8u00 - Ontvangst met koffie en croissant

8u30 - Inleiding Philippe De Backer (Staatssecretaris bestrijding sociale fraude, privacy en Noordzee)

8u45 - GDPR: wat betekent dit voor u?

9u10 - GDPR en encryptie

9u30 - Netwerking en ontbijt

HolonCom & Grant Thornton
  • Royal Yacht Club of Belgium
  • Thonetlaan 133
  • 2050 Antwerpen
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: