Deze webinar zal in eerste instantie een overzicht geven van de doelstellingen en de onderscheiden fasen in een buy side due diligence onderzoek.

Na de behandeling van enkele typische termen (aandelenwaarde, ondernemingswaarde, netto financiële schuld, genormaliseerd werkkapitaal, EBITDA, multiples, …) leggen we de klemtoon op vaak terugkomende “key topics” en relevante aandachtspunten bij een boekenonderzoek. 

Daarnaast zal eerder praktijkgericht gekeken worden naar de effectieve uitvoering van een due diligence opdracht in een KMO-omgeving.

Door middel van diverse voorbeelden zal worden toegelicht welke vaststellingen een relevante impact kunnen hebben op de overdrachtsprijs en/of de inhoud van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen of handelsactiviteiten. 

Tot slot zullen vanuit ervaringen in de praktijk enkele afrekeningsmechanismen (Locked Box en Closing Accounts) worden toegelicht. 

Spreker
Steven Pazen Partner Advisory

Duur webinar

10:00 - 12:00

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
  • online
Tel: 02 512 51 36 Contact: