Hoe wordt een bedrijf gewaardeerd? Welke methodes bestaan er? Hoe verloopt een waarderingsproces? Hoe wordt een bedrijfstak gewaardeerd ? Dit zijn enkele van de vragen waarop onze expert Peter Vermeiren een antwoord zal geven tijdens deze hybride opleiding (fysiek in Hasselt, maar tegelijkertijd ook on-line beschikbaar) in samenwerking met Confocus, die zich specifiek maar niet uitsluitend richt op de voortgezette vorming van curatoren. Na de basistheorie te hebben doorlopen, wordt de sessie afgesloten met een case study, waar verder wordt ingegaan op waardecreatie in het kader van een buy-and-build strategie en de evolutie van de waarde van de participaties van de groep in discontinuïteit, als het misloopt.

Sprekers Grant Thornton
Peter Vermeiren Senior Manager Transaction Advisory Services

Programma

  • 13u30
    Start van de virtual classroom

Deel 1 – Hoe wordt een bedrijf gewaardeerd ?
1. Verschillende waarderingsmethodes
– Opbrengstmodellen
– Marktmodellen (multiples)
– Waardering op basis van vermogen
– Gemengde methodes
2. Specifieke gevallen
3. Het waarderingsproces
4. De waardering van een bedrijfstak

Deel 2 – Case study
Impact op de waarde van participaties in geval van faillissement

  • 17u00
    Einde van de virtual classroom
  • Hellebeemden 9B
  • 3500 Hasselt
  • + online
Tel: 0473 22 21 52 Contact: