Waardebepaling van KMO's

Bij wijze van inleiding wordt in eerste instantie het waarderingsproces zelf onder de loep genomen, vanaf het eerste contact met het te waarderen bedrijf tot oplevering van het waarderingsverslag. Daarna wordt dieper ingegaan op de verschillende waarderingsmethoden die in de praktijk vaak worden gebruikt en in welke omstandigheden een bepaalde methode best wel of niet gebruikt wordt. Zowel marktmodellen, rendementsmodellen en intrinsieke waarde modellen passeren hierbij de revue. Na een theoretisch bespreking van de modellen volgt een praktisch luik, waarbij een waardebepaling van een typische KMO wordt ontleed. De lesgever besluit om de waarde van de aandelen te verhogen met een overzicht van veel voorkomende valkuilen en knelpunten en met een analyseschema dat kan gevolgd worden.

Het volgende komt aan bod:

 • Inleiding – het waarderingsproces
 • Waarderingsmethoden
  • Soorten
   • Marktbenadering: marktmodellen
   • Inkomstenbenadering: rendementsmodellen
   • Activabenadering: intrinsieke waardemodellen
  • Theoretische inleiding
  • Case study
 • Valkuilen en knelpunten
 • Hoe de waarde van de aandelen verhogen?

 

 

Grant Thornton-spreker tijdens dit event
Peter Vermeiren Senior Manager Transaction Advisory Services

Seminarie in samenwerking met Grant Thornton
 • Dit seminarie wordt georganiseerd door de Confocus. Grant Thornton Senior Manager Transaction Advisory Services Peter Vermeiren is spreker tijdens het event.
Tel: N.V.T. Contact: