Diverse maatregelen, evenzoveel risico's, maar ook tal van opportuniteiten

Grant Thornton nodigt u graag uit op haar Corporate Tax Update 2020. Tijdens dit webinar geven onze experts Frederik De Graeve en Rolf Declerck u een beknopt overzicht van het recente fiscale verleden, op het vlak van vennootschapsbelasting, en blikken zij vooruit naar de toekomstige fiscale maatregelen.

Volgende topics komen onder meer aan bod:

 • Nationale maatregelen
  • Thin cap
  • Groepsbijdrage
  • Carry-back 
  • Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
  • Specifieke coronamaatregelen
 • Internationale maatregelen
  • DAC6
 • Toekomstige maatregelen volgens Regeerakkoord De Croo I
  • Wederopbouwreserve
  • Investeringsaftrek (25% - met 2 jaar verlengen)
  • Behoud hervorming vennootschapsbelasting
  • Nieuwe bedrijfswagens volledig emissievrij
  • Digitax
  • Implementatie van minimumbelasting

Het doel van dit webinar is om u in staat te stellen te beoordelen welke maatregelen een impact zullen hebben op uw onderneming en welke de risico's en kansen zijn die voortvloeien uit de diverse hervormingen.

Doorheen de sessie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van concrete voorbeelden en cases, zodat u de opgedane kennis onmiddellijk ook in de praktijk kan omzetten. Op het eind van de sessie is er ruimte voor vragen.

Deze sessie wordt in het Nederlands gegeven. Op hetzelfde tijdstip gaat ook een Franstalige sessie van start. Geef gerust bij inschrijving de taal van uw voorkeur aan. 

Sprekers
Frederik De Graeve Tax Partner
Rolf Declerck Tax Partner

Programma

09:00 - 10:15

 • Update vennootschapsbelasting

10:15 - 10:30

 • Q&A
 • Via MS Teams
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: