"Een verregaande flexibilisering maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers”, dat is straks één van de drie krachtlijnen van het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

Die flexibilisering zal vooral tot uiting komen bij de nieuwe bv, die de bvba zal vervangen en zal gekenmerkt worden door een heel licht en flexibel regime (en zo weinig mogelijk dwingend recht). Zo zal een bv kunnen worden opgericht zonder kapitaal en de overdracht van aandelen zal vrij kunnen worden geregeld. Naast de afschaffing van de kapitaalsvereiste zijn ook interim-dividenden, het verdwijnen van de beslotenheid en een aangepast bestuursorgaan enkele van de nieuwigheden die van de bv een vennootschapsvorm moet maken die de concurrentie met het vennootschapsrecht in andere Europese Lidstaten kan aangaan. 

Deze nieuwe wet zal van kracht gaan op 1 januari 2019. Tijd om bij te leren tijdens een lekkere lunch!

Programma

  • Kapitaal wordt vermogen
  • Winstuitkering
  • Uittreding en uitsluiting
  • De besloten vennootschap die toch open is
  • Zaakvoerder wordt bestuurder
  • Bescherming schuldeisers
Spreker Grant Thornton
Jeroen Bouwsma Manager Legal

  • Voka Kamer van Koophandel Leuven
  • Tiensevest 170
  • 3000 Leuven
Tel: Contact: