Verschillende fiscale maatregelen werden aangekondigd in het zomerakkoord van de federale regering. Na de zomerrust wordt dit akkoord verder uitgewerkt en vertaald naar wetteksten. Veel van de maatregelen zullen op 1 januari 2018 in werking treden. Daarom organiseert Voka Vlaams-Brabant op maandag 16 oktober 2017 een gratis actuasessie, waarin Frederik De Graeve de fiscale maatregelen en nieuwe lastenverlaging in de taxshift toelicht.

Programma

  • Verlaging nominaal tarief vennootschapsbelasting
  • Minimale belastbare basis vennootschapsbelasting
  • Wijziging meerwaardebelasting op aandelen
  • Wijziging notionele interestaftrek
  • Invoering taks op effectenportefeuilles
  • Mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke winstpremie aan werknemers te betalen
  • Diverse lastenverlagingen

...

Het programma kan nog gewijzigd worden, afhankelijk van de wetsvoorstellen die er zullen liggen.

Spreker Grant Thornton
Frederik De Graeve Tax adviser | Partner

 

  • Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
  • Medialaan 26
  • 1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 255 20 24 Contact: