Verschillende fiscale maatregelen werden aangekondigd in het zomerakkoord van de federale regering. Na de zomerrust wordt dit akkoord verder uitgewerkt en vertaald naar wetteksten. Veel van de maatregelen zullen op 1 januari 2018 in werking treden. Daarom organiseert Voka Vlaams-Brabant op maandag 16 oktober 2017 een gratis actuasessie, waarin Frederik De Graeve de fiscale maatregelen en nieuwe lastenverlaging in de taxshift toelicht.

Programma

 • Verlaging nominaal tarief vennootschapsbelasting
 • Minimale belastbare basis vennootschapsbelasting
 • Wijziging meerwaardebelasting op aandelen
 • Wijziging notionele interestaftrek
 • Invoering taks op effectenportefeuilles
 • Mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke winstpremie aan werknemers te betalen
 • Diverse lastenverlagingen
 • ...
Spreker Grant Thornton
Frederik De Graeve Tax adviser | Partner

 

 • Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (kantoor Leuven)
 • Tiensevest 170
 • 3000 Leuven
Tel: +32 (0)2 255 20 24 Contact: