Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat op 28 februari 2019 door de Kamer werd aangenomen, is een ware omwenteling in het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het WVV treedt reeds in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen en wordt uiterlijk op 1 januari 2020 ook op bestaande vennootschappen van toepassing.  

Wij brengen u een praktisch overzicht van de belangrijkste (nieuwe) bepalingen van het WVV en lichten u toe wat de impact ervan zal zijn op uw onderneming.  

Een greep uit de topics die aan bod komen: 

 • beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • nieuwigheden inzake bestuur: de bestuurder-rechtspersoon, de (beperkte) bestuurdersaansprakelijkheid, ontslagbescherming, bestuursvormen, enz.
 • de kapitaalloze BV
 • het meervoudig stemrecht
 • overdracht van aandelen en overdrachtsbeperkingen
 • geschillenregeling
 • nieuwigheden inzake de VZW
 • de overgangsbepalingen. 

Uiteraard krijgt u naderhand de gelegenheid om vragen te stellen en met een van onze experts dieper op uw vragen in te gaan. 

Het seminar wordt in het Nederlands gegeven.

Sprekers
Tim Dausy Senior Manager, Legal
Jeroen Bouwsma Manager, Legal

Programma

12u00-12u30
Verwelkoming met broodjeslunch

12u30-14u30 
Seminarie

14u30-15u00 
Afsluitend netwerkmoment

 • Zaal Up-Stairs
 • Schoonzichtstraat 9
 • 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: