Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat op 28 februari 2019 door de Kamer werd aangenomen, is een ware omwenteling in het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het WVV treedt reeds in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen en wordt uiterlijk op 1 januari 2020 ook op bestaande vennootschappen van toepassing.  

Collega's Tim Dausy en Jeroen Bouwsma brengen u een praktisch overzicht van de belangrijkste (nieuwe) bepalingen van het WVV en lichten u toe wat de impact ervan zal zijn op uw onderneming.  

Een greep uit de topics die aan bod komen: 

 • beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • nieuwigheden inzake bestuur: de bestuurder-rechtspersoon, de (beperkte) bestuurdersaansprakelijkheid, ontslagbescherming, bestuursvormen, enz.
 • de kapitaalloze BV
 • het meervoudig stemrecht
 • overdracht van aandelen en overdrachtsbeperkingen
 • geschillenregeling
 • nieuwigheden inzake de VZW
 • de overgangsbepalingen. 

Uiteraard krijgt u naderhand de gelegenheid om vragen te stellen en met een van onze experts dieper op uw vragen in te gaan. 

De seminars worden in het Nederlands gegeven.

Sprekers
Tim Dausy Senior Manager, Legal
Jeroen Bouwsma Manager, Legal

Programma

8u00-8u30
Verwelkoming met koffie en ontbijtbuffet

8u30-10u30 
Seminarie

10u30-11u30 
Afsluitend netwerkmoment

 • BluePoint Antwerpen
 • Filip Williotstraat 9
 • 2600 Antwerpen (Berchem)
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: