De 4deEuropese antiwitwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) verplichtte de lidstaten om te voorzien in de creatie van een 'Register van uiteindelijke begunstigden' ('UBO-register'). Via dit UBO-register kan de fiscus een (nog) beter beeld krijgen van welke aandelen een natuurlijk persoon bezit. Het register wordt dan ook wel eens smalend het “rijkenregister” genoemd. 

Het KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register is in werking getreden op 30 oktober 2018, met weliswaar een uitgebreide overgangsperiode. Het einde van die overgangsperiode komt echter stilaan in zicht, zodat de effectieve start van het UBO-register steeds dichterbij komt.

Hoog tijd dus om de praktische gevolgen van deze bijkomende verplichtingen voor uzelf, uw onderneming én uw vermogen(splanning) te overlopen.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Historiek van de reglementering & waar is deze te vinden?
  • van de Europese richtlijn tot het Belgische uitvoerings-KB
  • de antiwitwaswetgeving
  • het Wetboek van vennootschappen
  • het WVV
 • Is Uw organisatie meldingsplichtig?
  • quid met complexere structuren inzake eigendom en stemrechten?
  • zijn er (nog) vrijstellingen?
 • Wie zijn de UBO’s?
 • Gegevens en informatie
  • Welke instantie houdt de gegevens bij?
  • Welke gegevens moeten (minimaal) worden meegedeeld?
  • Modaliteiten en termijnen:
   • binnen welke termijn dient U de (gewijzigde) gegevens mee te delen of te actualiseren?
   • hoe lang worden de gegevens bewaard?
  • Wie moet/kan/mag de gegevens meedelen? Intern en extern mandaat
  • Wie kan welke gegevens raadplegen?
   • modaliteiten
   • afwijkingen
  • Informatieverplichting:
   • moet de UBO op de hoogte gebracht worden?
   • impact op de bestaande reglementeringen inzake het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en andere (interne) verplichtingen? Conflict met de privacywetgeving?
 • Controle, sancties en aansprakelijkheid
 • Praktisch: wat zijn de gevolgen?
  • Welke inzichten heeft de fiscus over Uw vermogen en Uw onderneming?
  • Wat zijn de gevolgen voor Uw vermogensplanning?
  • Bieden een burgerlijke maatschap of een trust nog enige garantie op discretie of anonimiteit?
  • Kan U uit deze nieuwe reglementering ook enig voordeel putten?
 • De evolutie is nog niet ten einde: wat brengt de toekomst?
  • de 5de Europese Witwasrichtlijn.
  • het “Europees centraal platform”
Spreker Grant Thornton
Tim Dausy Senior Manager, Legal

 • Online seminarie
Tel: 09 330 59 77 Contact: