Bereid u tijdig voor!

De DAC6-richtlijn, die de ‘Mandatory Disclosure Rules’ van de EU omvat met betrekking tot bepaalde grensoverschrijdende belastingregelingen, werd in december 2019 in de Belgische wetgeving opgenomen. De richtlijn verplicht tussenpersonen en belastingplichtigen om bepaalde potentieel fiscaal agressieve grensoverschrijdende praktijken te melden aan de belastingdienst. Met deze richtlijn wil men fiscale transparantie bewerkstelligen en agressieve fiscale praktijken opsporen.

Het toepassingsgebied van DAC6 is zeer ruim. Bijgevolg moeten ondernemingen en tussenpersonen hun grensoverschrijdende regelingen van de voorgaande jaren onder de loep nemen en nagaan of er transacties moeten worden gemeld. DAC6 schrijft een meldingsplicht voor bij grensoverschrijdende regelingen die voldoen aan een (of meer) kenmerken. 

Niet-naleving van de DAC6 kan leiden tot aanzienlijke sancties en reputatierisico's voor bedrijven, particulieren en tussenpersonen. Het is dus belangrijk om het belang en de implicaties van de richtlijn te begrijpen, de rapporteringsdeadlines te respecteren en tijdig te handelen.

Grant Thornton nodigt u daarom uit op haar webinar op 23 februari 2021, waar Tax expert Rolf Declerck u met plezier toelicht wat deze richtlijn precies inhoudt en welke rapporteringsvereisten eruit voortvloeien voor uw onderneming. Tijdens de sessie zal hij de theorie concreet maken aan de hand van een aantal voorbeelden. Bovendien is er ruimte voor vraag en antwoord.

Het webinar wordt gegeven in het Nederlands, maar zal eerder die dag ook in het Frans worden gepresenteerd. Informeer ons bij uw inschrijving over de taal van uw voorkeur.

Spreker
Rolf Declerck Tax Partner

Programma

13:30 - 14:45

  • DAC6

14:45 - 15:00

  • Q&A
  • Via MS Teams
Tel: +32 3 235 66 66 Contact: