Het leven van een onderneming wordt vaak bepaald door de familiale aandeelhouders. Wanneer zij op het punt komen waarop ze de onderneming (gradueel) aan de volgende generatie willen overdragen, rijzen er vaak heel wat vraagstukken en problemen. 

Een van de uitdagingen is voldoende controle en zeggenschap behouden om de opvolgers geleidelijk aan het roer te laten overnemen. In het kader van een familiale opvolging is dat een zeer belangrijk aspect, maar ook in een niet-familiale context kan dit aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij een management buy-out of buy-in, participatie van sleutelfiguren … Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt in dit opzicht een aantal nieuwe interessante opportuniteiten.  

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en juridische aspecten en aandachtspunten waarmee familiale ondernemingen rekening moeten houden bij het uitwerken van een efficiënte structuur om die overdracht vlot te laten verlopen. Hierbij komen de belangen van alle betrokken actoren aan bod. 

Tijdens het seminarie zullen de deelnemers een antwoord krijgen op concrete vragen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden:

Hoe geven we de overdracht van een onderneming naar de volgende generatie of andere stakeholders vorm?

Welke verschillende controlemogelijkheden zijn er?

Wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van de benodigde juridische documentatie?

Wat zijn de fiscale pro’s en contra’s van de verschillende mogelijkheden?

Welke mogelijkheden bestaan er om vermogen uit te keren aan de aandeelhouders?

Sprekers
Kristof Wuyts Partner, Tax & Legal
Roeland Vereecken Senior Manager, Tax & Legal

  • Live webinar
  • 9 juni 2023 | 10u30-12u30
Tel: +32 2 897 46 93 Contact: