Tax shelter is een federale maatregel voor vennootschappen om op een fiscaal aantrekkelijke manier te investeren in Belgische audiovisuele producties, podiumwerken, en in de toekomst ook in de gaming. Waarom is deze beleggingsopportuniteit zo aantrekkelijk? Met een minimaal risico kan u toch een economisch verantwoord rendement behalen. De huidige wetgeving rond tax shelter kent in België een groot succes, waardoor ook de audiovisuele en podiumproducties in stijgende lijn gaan.

In de praktijk werden echter ontsporingen en misbruiken vastgesteld door een opbod van rendementen aan investeerders. Naar aanleiding hiervan, werd - onder impuls van de sector van de audiovisuele productie zelf - een nieuw tax shelter mechanisme uitgewerkt.

Wat komt aan bod?

Tijdens dit seminarie licht Rolf Declerck de huidige tax shelter regimes voor audiovisuele werken en podiumwerken toe, alsook de toekomstige tax shelter regeling voor de gaming. Hij besteedt hierbij aandacht aan de werking van het systeem vanuit het oogpunt van de investeerders.

We verdiepen ons in de volgende thema's:

  • de werking van het tax shelter systeem anno 2019, aan de hand van 10 vragen, onder meer: ​Wie kan investeren? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de investeerders? Hoeveel kan men investeren? Hoe bepaalt men het rendement van de investering? Wat zijn de interne en externe risico's? ...
  • ​de boekhoudkundige en fiscale verwerking van de tax shelter in hoofde van investeerders
  • de optimalisatiemogelijkheden: tax shelter in combinatie met voorafbetalingen en met liquidatiereserve
  • de impact van de hervorming vennootschapsbelasting op het tax shelter regime, en
  • de toekomst van het tax shelter regime.

Doorheen de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van concrete cijfervoorbeelden en cases, zodat u de opgedane kennis onmiddellijk ook in de praktijk kan zetten.

Het seminarie wordt in het Nederlands gegeven.

Spreker
Rolf Declerck Gecertificeerd belastingadviseur | Partner

Programma

12:00 - 12:30
Verwelkoming met broodjes

12:30 - 14:30
Seminarie

14u30 - 15:00
Afsluitend netwerkmoment 

  • Schoonzichtstraat 23B
  • 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 03 320 20 24 Contact: