De internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële transacties, terbeschikkingstelling van immateriële vaste activa, enz) tussen ondernemingen van eenzelfde internationale groep stijgen continu. Daarbij is het van groot belang om de transactieprijzen (transfer prices of de verrekenprijzen) tussen de verbonden ondernemingen op een consistente wijze vast te leggen volgens marktconforme voorwaarden. 

Spreker Grant Thornton
Leslie Van den Branden Tax adviser, Partner

  • Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
  • Medialaan 26
  • 1800 Vilvoorde
Tel: Contact: