Een waardebepaling is zinvol in tal van omstandigheden: bij het in- of uitstappen van een aandeelhouder, een familiale overdracht, een belangrijke investering, het uittekenen van verloningsstructuren, enz. 

Maar wat is de waarde van mijn onderneming precies in het huidige economische klimaat? En wat zijn de drivers om de waarde van aandelen te maximaliseren?

Er zijn immers tal van elementen die een belangrijke impact hebben op de waarde van een onderneming: inkomsten, bruto marges en de impact van prijsschommelingen hierop, de variabiliteit van de kostenstructuur, de schuldgraad, de behoefte aan werkkapitaal in een inflatoire omgeving, investeringen, de impact van ESG en van de fiscaliteit, … Allemaal variabele parameters die in ons waarderingsmodel gesimuleerd kunnen worden.

Ons Transaction Advisory team nodigt u van harte uit op één van onze workshops in Antwerpen of Gent. 

Onze transactie-adviseurs lichten in de workshop heel concreet toe hoe zij de waardering van een onderneming benaderen. Ze brengen u inzichten in de impact die de variabele parameters hebben in een waarderingsmodel gebaseerd op multiples en discounted cash flows. Daarnaast wordt het aspect van normalisaties belicht. Tot slot delen onze experts hun bevindingen vanuit de dagelijkse praktijk over afrekeningsmechanismes en lichten ze de principes van “Closing Accounts” en “Locked Box” toe. 

Wat mag u concreet verwachten?

Een greep uit de thema’s die aan bod zullen komen:

  • Welke data gebruiken we bij een waardering?
  • Wat is de impact van ESG op de waarde van de aandelen?
  • Hoe gaan we om met resultaten uit onze “data”-analyse? Wat is de relatie met de toekomstige kasstromen?
  • Welke waarderingsmethodes passen we toe?
  • Wat is het verschil tussen “ondernemingswaarde” en de “waarde van de aandelen”?
  • Welke impact heeft een wijziging van de onderliggende parameters (bijvoorbeeld marges, rentelast, inflatie, stock options) op de uiteindelijke waardering van uw onderneming?
  • Zijn de afrekeningsmechanismes Locked Box of toch Completion Accounts te overwegen?

Na de sessie krijgt u uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen en hierop met onze experts dieper in te gaan. 

De workshops worden in het Nederlands gegeven.

Programma

18:00 - 18:30

Verwelkoming

18:30 - 20:00

Workshop

20u00 - 21:30

Afsluitend netwerkmoment

Inschrijven

Inschrijven kan via seminars@be.gt.com door uw voor-, achternaam en onderneming te vermelden.

De workshops zijn erkend door het ITAA. Indien u een attest wenst, gelieve bij de inschrijving uw ITAA-nummer te vermelden.

Sprekers
Steven Pazen Partner Transaction Advisory Services
Mark Ernots Partner Transaction Advisory Services
Peter Vermeiren Senior Manager Transaction Advisory Services

Grant Thornton
  • Grant Thornton (Onyx Building)
  • Uitbreidingstraat 72
  • 2600 Antwerpen
Tel: 03 235 66 66 Contact: