… de invoering van het WVV fiscaal neutraal is?
Wist je dat ... … de invoering van het WVV fiscaal neutraal is?
Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) werd gepoogd om de gevolgen inzake vennootschapsbelasting zo beperkt mogelijk te
... je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst?
Wist je dat... ... je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst?
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bepaalt uitdrukkelijk dat bestuurders in deze hoedanigheid niet met een arbeidsovereenkomst
... er sinds kort een nieuwe terminologie geldt in het vennootschapsrecht en dat...
Wist je dat... ... er sinds kort een nieuwe terminologie geldt in het vennootschapsrecht en dat...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voert een aantal nieuwe benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen in, die sinds 1
... je maximaal in één hoedanigheid lid mag zijn van het bestuursorgaan?
Wist je dat... ... je maximaal in één hoedanigheid lid mag zijn van het bestuursorgaan?
Onder het oude Wetboek van vennootschappen (WV) was het mogelijk om in meerdere hoedanigheden te zetelen in een collegiaal bestuursorgaan van een vennootschap,
... je je zorgvolmacht en de statuten van jouw onderneming best samen onder de loep neemt?
Wist je dat... ... je je zorgvolmacht en de statuten van jouw onderneming best samen onder de loep neemt?
Wat de toekomst ons brengt, is niet te voorspellen. Soms kan ongewild het noodlot toeslaan en komen we in een situatie terecht waarbij we zelf ons vermogen
... je op korte termijn de statuten van je vennootschap moet aanpassen?
Wist je dat... ... je op korte termijn de statuten van je vennootschap moet aanpassen?
Sinds kort gelden er nieuwe spelregels en verplichtingen voor uw onderneming. Zo zal elke vennootschap, vzw of stichting haar statuten moeten aanpassen naar