article banner
direct tax

Forfaitaire thuiswerkvergoeding (update)

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Sinds 2020 kunnen werkgevers aan hun werknemers die als gevolg van de Covid-19-crisis tijdelijk thuiswerken een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen. Deze vergoeding dekt allerlei kleine kosten die verband houden met thuiswerk en is, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. 

Recent werd de (maximale) tussenkomst van de werkgever voor thuiswerk verhoogd tot €134,71 per maand[1].

Hieronder vindt u een overzicht van de toepasselijke maxima.

 

overzicht: maximumbedragen forfaitaire kantoorvergoeding
periode maximum per maand
januari 2020 - maart 2020 €126,94
april 2020 - maart 2021 €129,48
april 2021 - september 2021 (tijdelijke verhoging) €144,31
oktober 2021 – januari 2022 €132,07
vanaf februari 2022 €134,71


Voor een toelichting van de voorwaarden verwijzen we graag naar onderstaand artikel.

 

 

[1] Circulaire 2022/C/12 van 25 januari 2022