article banner
Social

Opzegging van een arbeidsovereenkomst: zaterdag is binnenkort geen ‘werkdag’ meer

Cindy Nys Cindy Nys

De wet van 28 april 2022 in het Burgerlijk Wetboek[1] heeft een nieuwe definitie ingevoerd van het begrip ‘werkdagen’. Tenzij de wetgever nog uitdrukkelijk ingrijpt in het arbeidsovereenkomstenrecht, zal vanaf 1 januari 2023 zaterdag niet langer beschouwd worden als een werkdag.

Op heden zijn énkel zon- en feestdagen geen ‘werkdagen’ ongeacht of er bij de werkgever al dan niet wordt gewerkt op zaterdag. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met betekening van een opzeggingstermijn en de opzeggingsbrief per aangetekende post wordt verzonden, heeft deze opzeggingsbrief uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending. Zaterdag wordt op heden nog aanzien als een werkdag. Om de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan, betekent dit bijgevolg dat de aangetekende opzeggingsbrief ten laatste op woensdag moet worden verzonden (in een week zonder feestdagen).

Vanaf 1 januari 2023 zijn werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen. Zaterdag wordt niet langer beschouwd als een werkdag. Om de opzeggingstermijn[2] de eerstvolgende maandag te laten ingaan, betekent dit dat de aangetekende opzeggingsbrief vanaf 1 januari 2023 ten laatste op dinsdag moet worden verzonden (in een week zonder feestdagen).

 

 

[1] boek 1 'Algemene bepalingen'

[2] Ook bij een ontslag om dringende reden heeft deze nieuwe definitie van ‘werkdagen’ gevolgen. Wij gaan hierop niet nader in.