GrowthBlog

Eerste tewerkstelling in België – geen werkgeversbijdragen verschuldigd!

Een interessante maatregel naar aanleiding van de zogenaamde taxshift is de (bijna volledige) vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de eerste tewerkstelling in België.    

Eén van de doelstellingen van de taxshift  is de tewerkstellingskost in België te verminderen. In deze optiek is de regeling uitgewerkt dat bij indiensttreding van een eerste werknemer vanaf 1 januari 2016 er geen Belgische werkgevers sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en dit onbeperkt in tijd. 

Dit opent interessante perspectieven voor buitenlandse bedrijven die hun eerste stappen in België wensen te zetten en in België personeel wensen aan te werven. Waar voorheen de tewerkstellingskost in België een mogelijk  struikelblok vormde wegens aanzienlijke werkgevers sociale zekerheidsbijdragen (ongeveer 33% van het brutosalaris voor een bediende), is dit nu wat betreft de tewerkstelling van de eerste bediende bijna volledig weggewerkt. Voor de arbeiders zijn de werkgeversbijdragen ook sterk verminderd. 

Interessant is ook dat deze vrijstelling niet verbonden is aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan (per kwartaal) dus kiezen voor welke werknemer hij de vrijstelling toepast.

Noteer ook dat naast de vrijstelling voor de eerste werknemer er ook verminderingen gelden wat betreft de 2de tot 6de werknemer. Deze verminderingen zijn wel beperkt in de tijd.