WhatsUpp

WhatsUpp: welke impact hebben de nieuwe regels rond duurzaamheidsrapportering (ESRS) op mijn bedrijf?

Kiara Conings
Door:
Kiara Conings
insight featured image

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid volgens nieuwe Europese standaarden (ESRS). Als kleine of middelgrote onderneming krijg je nog een paar jaar uitstel. Maar let op: vanuit je leveranciersrelatie zal je de gevolgen toch al voelen.

 

In ‘WhatsUpp’ beantwoordt onze expert ter zake een specifieke klantenvraag of krijg je te horen wat een nieuwe wet of regel precies betekent voor jouw bedrijf.

 

Wat zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS)?

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) maken het voor bedrijven mogelijk om consistent over duurzaamheid te rapporteren. De ESRS is opgedeeld in verschillende thema’s: klimaatverandering, biodiversiteit, werknemers in de waardeketen, gemeenschappen (‘communities’), governance, risicobeheer en interne controle ...

De ESRS concretiseren de duurzaamheidsrichtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die vormt op zijn beurt een van de hoekstenen van de EU Green Deal, de ‘roadmap’ van Europa richting een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie. Lees hier meer over de CSRD.

Wanneer ben ik verplicht om te rapporteren volgens de ESRS?

  • Vanaf boekjaar 2024: bedrijven van openbaar belang (bv. banken, verzekeraars, beursgenoteerde bedrijven) met 500 medewerkers of meer. Niet alleen bedrijven uit de EU, maar ook niet-EU-bedrijven die met aandelen genoteerd zijn op de EU-gereglementeerde markt.
  • Vanaf boekjaar 2025: alle grote ondernemingen die voldoen aan minstens 2 van deze 3 criteria: 250 medewerkers, 50 miljoen euro netto jaaromzet en 25 miljoen euro totale activa.
  • Vanaf boekjaar 2026: beursgenoteerde kmo’s, kleine kredietinstellingen en tussenpersonen (captives).
  • Vanaf boekjaar 2028: alle internationale bedrijven die een omzet van meer dan 150 miljoen euro boeken in de EU en ook voldoen aan de andere rapporteringsvoorwaarden.

Ik ben een kleine onderneming, dus ik hoef nog niets te doen?

Rapporteringsplicht heb je inderdaad pas vanaf 2026. Maar de kans is groot dat je van je klanten al veel eerder vragen zal krijgen over duurzaamheid of dat ze hun eisen zullen opschroeven. Want zij zijn mogelijk wél al verplicht om te rapporteren als groot bedrijf en moeten daarbij hun volledige waardeketen in kaart brengen. En dan kom jij in beeld als leverancier, transporteur of andere betrokkene in die supplychain.

 

ESRS zijn een verplichting, maar kan ik er ook voordeel uithalen?

Zeker! Naast compliance hangen er nog heel wat competitieve voordelen aan vast voor jouw bedrijf:

  • Groter vertrouwen bij stakeholders: pak je je rapportering consistent aan, dan kunnen beleggers en andere belanghebbenden jouw info makkelijk vergelijken met andere bedrijven. Ook als je kapitaal wil ophalen, zal je merken dat je financiële instelling duurzaamheidscriteria mee in rekening neemt bij de beslissing. Duurzaamheid wekt bovendien vertrouwen bij sollicitanten, je medewerkers, eindklanten enzovoort.
  • Actief risicomanagement: via duurzaamheidsrapportering identificeer en beheer je de milieu- en sociale risico’s van je bedrijf. Zo kan je ze ook proactiever aanpakken. Denk maar aan schaarste aan grondstoffen, reputatieschade of overtredingen van regelgeving. Lees hier meer over actief risicomanagement.
  • Waardecreatie op lange termijn: door duurzaamheid bewust te integreren in je strategie en businessprocessen verhoog je je innovatiekracht, trek je makkelijker het juiste talent aan, versterk je je reputatie en werk je aan een betere toekomst voor mens, milieu en maatschappij.

Hoe pak ik mijn ESRS-rapportering aan?

Je duurzaamheidsrapport maakt deel uit van je algemene managementrapportering. De ESRS werken volgens het principe van dubbele materialiteiten: voor elk duurzaamheidsthema breng je zowel de impact van je bedrijf in kaart als de impact van het thema op je bedrijfsvoering. Ook moet je je volledige waardeketen (bv. transporteurs, leveranciers) in beeld brengen, dus niet alleen je eigen activiteiten.

Let op: check zeker ook eventuele sectorspecifieke verplichtingen bovenop de ESRS.

Advies nodig over duurzaamheid en je ESRS-verplichtingen?