article banner
VAT

Btw-regels voor het verstrekken van gemeubeld logies vanaf 1 juli

Nele Pichal Nele Pichal

De onroerende verhuur is volgens de wetgeving in principe vrijgesteld van btw[1]. Op deze regel bestaan echter uitzonderingen, onder meer het verstekken van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verschaft[2]. Deze diensten zijn tot op heden onderworpen aan btw.

Vanaf 1 juli 2022 wijzigen de regels. In een notendop:

 • verstrekken van elk type gemeubeld logies (ook in hotels/motels) langer dan 3 maanden is in elk geval vrijgesteld van btw
 • verstrekken van gemeubeld logies korter dan 3 maanden is onderworpen aan btw indien de logies verschaft wordt:
  • in hotels of motels
  • in andere"inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend", voor zover minstens één van de volgende prestaties wordt verricht:
   • fysiek onthaal van de gasten
   • dagelijks ontbijt
   • terbeschikkingstelling van bed- of badlinnen.

De volledige toelichting van de gewijzigde btw-regelgeving kan worden geraadpleegd in de gepubliceerde FAQ.

De nieuwe regels gelden voor boekingen vanaf 1 juli 2022. De nieuwe regels kunnen onder meer een impact hebben op het btw-statuut van de thans vrijgestelde of niet-belastingplichtige verhuurders van dergelijke inrichtingen (bijvoorbeeld via Airbnb) die door de btw-wetwijziging gemengde belastingplichtige of gewone belastingplichtige zullen zijn (verplichte aanrekening van btw op de verschaffing van dergelijke gemeubelde logies). Hetzelfde geldt voor hotels die logies aanbieden voor langer dan 3 maanden.

Een uitzondering geldt voor kleine ondernemingen, met een omzetdrempel van €25.000, waarop de btw-regel niet kan worden toegepast.

 

[1] Art. 44, §3, 2° Wbtw

[2] Art. 44, §3, 2°, a) Wbtw