Direct tax

Bereken uw voordeel alle aard voor inkomstenjaar 2024

Bart Verstuyft
Door:
Bart Verstuyft
insight featured image

Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard (VAA). Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde. Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter forfaitair vastgelegd.

Wat is er gewijzigd voor 2024?

  • De referentieuitstoot is verlaagd van 67 gr/km naar 65 gr/km voor dieselwagens en van 82 gr/km naar 78 gr/km voor wagens op benzine of gas.
  • Het minimumbedrag voor het voordeel alle aard is verhoogd van €1540 naar €1600 per jaar.
  • De vrijstelling voor woon-werkverkeer is verhoogd van €470 tot €490 per jaar.
  • De indexatiecoëfficiënt voor de solidariteitsbijdrage is verhoogd van 1,5046 tot 1,5359.

 

Maak gebruik van onze rekenmodule

 

Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Sinds 1 mei 2012 wordt ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen. Na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde jaarlijks met 6% verminderd (met een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde). De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren met inbegrip van de opties en werkelijk betaalde btw. Kortingen worden niet in aanmerking genomen. Promotionele kortingen die opgenomen worden in de officiële prijslijsten voor particulieren mogen wel verrekend worden. Sinds 1 januari 2013 wordt het voordeel alle aard voor elektrische wagens berekend op basis van 4% van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Sinds 1 januari 2017 bedraagt de verworpen uitgave 40% van het voordeel i.p.v. 17% (zonder aftrek van de persoonlijke bijdrage) indien een tankkaart inbegrepen is en/of de werkgever tussenkomt in de brandstofkosten.

Voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

Voor hybride wagens wordt het voordeel berekend op basis van de CO2-uitstoot.

Voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel altijd berekend op 4% van de cataloguswaarde.

Hoe wordt het voordeel alle aard berekend? 

VAA = cataloguswaarde x leeftijdsquotiënt x (5,5 + (0,1 x (CO2-uitstoot - referentieuitstoot))) x 6/7. [1]

Hoe wordt de solidariteitsbijdrage berekend?

  • Benzine: ((CO2-uitstoot x € 9) – 768) x indexatiecoëfficiënt
  • Diesel: ((CO2-uitstoot x € 9) – 600) x indexatiecoëfficiënt
  • LPG/Gas: ((CO2-uitstoot x € 9) – 990) x indexatiecoëfficiënt

 

Bereken uw voordeel alle aard

 

[1] Deze berekeningsmodule is gebaseerd op artikel 39 en artikel 47 van de wet van 28 december 2011 (Wet houdende diverse bepalingen) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 en vervolgens gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om deze informatie correct te implementeren in de berekeningsmodule. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of nalatigheid of voor de resultaten die bekomen worden bij de toepassing van deze applicatie. Het gebruik van deze module is op eigen verantwoordelijkheid en risico. De bekomen resultaten zijn louter te informatieven titel.

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief