article banner
direct tax

Liquidatiereserve en Tax Shelter-investering: een mogelijke combinatie?

Rolf Declerck Rolf Declerck

Sinds jaar en dag horen we heel uiteenlopende meningen over de mogelijkheden rond het aanleggen van een liquidatiereserve of om te investeren in een audiovisuele productie via Tax Shelter. Laat ons deze problematiek verder verduidelijken.

Als een kmo aan het einde van zijn boekjaar een Tax Shelter-operatie wenst te doen samen met een liquidatiereserve, dan kan hij dit doen binnen de maximaal toegestane wettelijke begrenzingen.

Indien een kmo echter beslist om zijn volledige ‘te bestemmen winst’ van het boekjaar toe te wijzen aan een liquidatiereserve, dan zal hij geen Tax Shelter-operatie kunnen inplannen. Hiermee onthoudt hij zich van een interessant belastingvoordeel dat verbonden is aan een Tax Shelter-investering.

Wat is er echt aan de hand en wat is de beste optie?

De beste fiscale oplossing bestaat erin om eerst de maximaal mogelijke Tax Shelter-investering te verrichten, binnen de begrenzingen van de belastbare winst die een vennootschap reserveert voor het bewuste boekjaar, en dit vervolgens te combineren - voor het nog beschikbare saldo van de ‘te bestemmen winst’ - met de aanleg van een liquidatiereserve voor hetzelfde boekjaar. 

Wanneer de Tax Shelter-vrijstelling dan definitief en onvoorwaardelijk wordt verkregen (dit is bij het verkrijgen van het fiscaal eindattest dat de bevoegde dienst van de FOD Financiën aflevert), kan voor dat boekjaar de tax shelter-vrijstelling worden aangewend voor het aanleggen van een liquidatiereserve. Bij afgifte van het fiscale eindattest zal de Tax Shelter-vrijstelling via de boekhoudkundige verwerking immers via de winst- en verliesrekening lopen. De definitief vrijgestelde winst gelinkt aan de Tax Shelter-investering zal dan integraal deel uitmaken van de ‘te bestemmen winst’. Deze ‘te bestemmen winst’ zal voor het betrokken boekjaar kunnen dienen voor het aanleggen van een liquidatiereserve, zij het wel dat de sperperiode van 5 jaar pas vanaf dat boekjaar begint te lopen.

Bovenstaande combinatie van een Tax Shelter-investering met het aanleggen van een liquidatiereserve werd onlangs nog bevestigd in een vonnis van 27 oktober 2020, uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg van Bergen.

Hebt u vragen?

Onze experts staan ter beschikking indien u meer informatie wenst.