article banner
LEGAL

Nieuwe Incoterms® 2020

Zoals in ieder decennium bracht de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) ook in 2020 nieuwe Incoterms® (editie 2020) uit. Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe Incoterms®2020 van toepassing.

Wat zijn Incoterms®?

Incoterms® (of International Commercial Terms) zijn wereldwijd aanvaarde commerciële voorwaarden die frequent gebruikt worden in nationale en internationale handelstransacties. Ze werden voor de eerste maal uitgevaardigd in 1930 door de Internationale Kamer van Koophandel als oplossing voor internationale handelsproblemen waarbij partijen uit verschillende landen leverings- en transportafspraken anders interpreteerden.

De Incoterms® worden iedere 10 jaar aangepast aan de actuele ontwikkelingen in de handelspraktijk.

Wat regelen Incoterms® nu eigenlijk?

De in totaal 11 Incoterms® beschrijven en regelen voornamelijk de verantwoordelijkheden, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. Meer bepaald regelen zij de volgende verplichtingen:

  • door wie en tot waar het transport wordt geregeld
  • door wie verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten worden geregeld
  • welke kosten en risico’s door welke partij worden gedragen.

Incoterms® zorgen ervoor dat er duidelijkheid en transparantie bestaat over de taken en verantwoordelijkheden van de contractspartijen in een handelsrelatie. Door het gebruik van een Incoterm® dient dit niet telkens opnieuw onderhandeld te worden, wat de snelheid van de handel ten goede komt en het risico op betwistingen aanzienlijk verkleint.

Wat regelen Incoterms® niet?

Hoewel deze verkorte en geijkte handelstermen veel dekken, dekken zij niet alles. Onder andere de overgang van de eigendomstitel, betalingsmodaliteiten, garanties,… worden niet geregeld door een Incoterm®. Wij adviseren steeds dit op te vangen door goede algemene aan- en verkoopvoorwaarden te voorzien. Vaak is er namelijk geen tijd om uitgebreide contractonderhandelingen te voeren.

Hoe bepaal je de geschikte Incoterm®?

Welke Incoterm® men afspreekt, hangt dus in hoofdzaak af van welke verplichtingen de partijen op zich willen nemen, maar ook van de vervoerswijze en of er sprake is van export buiten de EU. Er bestaan Incoterms® voor elke vorm van transport (wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer,…) en Incoterms® uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren. Daarnaast zijn niet alle Incoterms® geschikt voor export naar een land buiten de EU. Het is namelijk niet praktisch dat een Amerikaanse koper verantwoordelijk is voor de uitvoeraangifte en andere uitvoerdocumenten bij de Belgische Douane.

Incoterms® en btw

Incoterms® zijn vanuit btw-technisch perspectief ook relevant. Zo geeft de toepasselijke Incoterm® bij ketentransacties een indicatie in welke schakel de intracommunautaire levering plaatsvindt en welke leverancier dus het 0%-tarief mag toepassen of op wiens naam goederen worden ingevoerd.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms® 2020 (t.o.v. de vorige versie)?

De Incoterms® 2020 houden slechts kleine wijzigingen in t.o.v. de 2010-versie. De voornaamste wijziging is de vervanging van DAT (‘Delivered At Terminal’) door DPU (‘Delivered at Place Unloaded’). Deze wijziging beantwoordt aan de verwarring die bestond tussen DAT en DAP (‘Delivered At Place’), omdat een terminal ook een plaats is, maar DAT veronderstelt dat de goederen op kosten van de verkoper worden uitgeladen. Door het gebruik van DPU kwam een einde aan deze verwarring.

Voor vier Incoterms® (FCA, DAP, DPU en DDP) is het nu ook mogelijk dat de koper of verkoper met eigen vervoersmiddelen voor het transport zorgt.

Voor de Incoterms® CIF en CIP worden niveaus van verzekeringsdekking vastgelegd.

Tot slot werden extra veiligheidsvereisten opgenomen bij de verplichtingen met betrekking tot vervoer.

Tijd om uw commerciële afspraken te herbekijken

De wijziging van de Incoterms® creeërt mogelijk een goede aanleiding om uw huidige afspraken met leveranciers en/of klanten te herbekijken en om uw algemene aan- en verkoopvoorwaarden op punt te stellen. Onze Tax & Legal adviseurs assisteren u graag hierbij.