article banner
Wist je dat...

... je maximaal in één hoedanigheid lid mag zijn van het bestuursorgaan?

Rani Ingang Rani Ingang

Onder het oude Wetboek van vennootschappen (WV) was het mogelijk om in meerdere hoedanigheden te zetelen in een collegiaal bestuursorgaan van een vennootschap, bijvoorbeeld in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van één of meerdere andere bestuurders die de vorm hadden van een rechtspersoon.

Wist je dat 4_afbeeling 1.png


In de praktijk werd dit regelmatig gedaan om aan het minimaal bepaalde aantal bestuurders te komen of in de feiten te zorgen voor een meervoudig stemrecht voor een bepaalde persoon binnen de schoot van het collegiaal bestuursorgaan.

De vaste vertegenwoordiger kan onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) niet in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende bestuursorgaan.

Iedere persoon kan onder het WVV dus nog slechts in één hoedanigheid worden aangeduid als lid van een bestuursorgaan.

Wist je dat 4_afbeeling 2.png


Binnen de vennootschappen waar er vandaag nog wordt gecumuleerd, zal dit zo snel mogelijk moeten worden stopgezet.

Heeft u vragen?

Onze multidisciplinaire teams staan klaar om u te helpen met de upgrade van uw vennootschap. Neem gerust contact op met uw vertrouwde contactpersoon binnen Grant Thornton of ons legal team.