article banner
Wist je dat...

... er sinds kort een nieuwe terminologie geldt in het vennootschapsrecht en dat...

Ellen Van Ingelgem Ellen Van Ingelgem

1. Er voortaan sprake is van een 'BV' in plaats van een 'BVBA'?

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voert een aantal nieuwe benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen in, die sinds 1 januari 2020 verplicht van toepassing zijn op de bestaande vennootschappen.

Zo werd een ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, afgekort ‘BVBA’ omgedoopt tot een ‘besloten vennootschap’, afgekort ‘BV’.

Aangezien alle stukken uitgaande van een vennootschap onder meer de correcte rechtsvorm van die vennootschap moeten bevatten, zullen de bestaande BVBA’s ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld hun website, briefpapier en facturen de nieuwe benaming/afkorting van hun vennootschapsvorm vermelden.

2. Er sprake is van een 'aandeelhouder' in een BV in plaats van een 'vennoot'?

Het WVV spreekt in de context van een BV niet langer over ‘vennoten’, maar van ‘aandeelhouders’.

De term ‘vennoot’ wordt voorbehouden voor de coöperatieve vennootschap (CV) en de vennootschapsvormen zonder (volledige) beperkte aansprakelijkheid (dat wil zeggen, maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CommV)).

3. Er voortaan sprake is van een 'bestuurder' in een BV in plaats van een 'zaakvoerder'?

Onder het oude Wetboek van vennootschappen (WV) werd het bestuursorgaan van een BVBA ‘zaakvoerder’ of ‘college van zaakvoerders’ genoemd, terwijl het oude WV in de context van een NV en coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) sprak van een ‘bestuurder’ of ‘raad van bestuur’.

De wetgever heeft ervoor geopteerd om dit onderscheid niet langer te maken, zodat men voortaan ook in de context van een BV zal gaan spreken over een ‘bestuurder’. De term ‘zaakvoerder’ zal dus geleidelijk aan verdwijnen.

Heeft u vragen?

Onze multidisciplinaire teams staan klaar om u te helpen met de upgrade van uw vennootschap. Neem gerust contact op met uw vertrouwde contactpersoon binnen Grant Thornton of ons legal team.