article banner
Covid-19

Achtergestelde lening op 3 jaar van PMV tegen impact van Coronacrisis

Steven Pazen Steven Pazen

Specifieke financieringsmaatregelen uitgewerkt door PMV

Heel wat Vlaamse bedrijven worden geconfronteerd met de impact van het Coronavirus. PMV heeft haar arsenaal van financieringsmaatregelen uitgebreid met een achtergestelde lening op 3 jaar. Dit is een mooie aanvulling op de overbruggingskredieten die de federale overheid eerder aankondigde.    

Wie kan deze achtergestelde lening aanvragen? 

Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse KMO’s die naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening.

Meer specifiek bestaat de doelgroep voor deze leningen uit: 

  • start-ups en scale-ups die innovatieve producten en diensten ontwikkelen én de afgelopen 3 jaren géén recurrente positieve cashflow hadden,
  • KMO’s en zelfstandigen die nu in nood zijn maar wél een gezonde cashflow hadden vóór de Coronacrisis en dus voorheen in aanmerking kwamen voor de klassieke bankfinancieringen.

Voor deze doelgroep zijn er echter nog additionele criteria, waaronder:

  • geen kwalificatie als onderneming in moeilijkheden volgens de EU-definitie 
  • geen opzeg van lopende bancaire kredieten door de banken
  • geen achterstallen op lopende leningen, of bij de fiscus, BTW en RSZ 
  • barema respecteren inzake gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Timing en kredietbedragen

Een aanvraag voor deze achtergestelde lening dient vóór 15 november 2020 aangevraagd te worden bij PMV. 

Er zijn geen waarborgen van toepassing voor de kredietbedragen van minimum €25.000 tot maximum €2.000.000.

Het maximumbedrag wordt beperkt tot het grootste van de volgende bedragen:

  • 100% van de loonkost
  • 12,5% van de omzet. 

Intresten

Deze zijn integraal terugbetaalbaar op eindvervaldag. De jaarlijkse intrestvoet bedraagt 4,5% voor de doelgroep van de KMO’s en zelfstandigen en 5% (voor de 1e schijf tot €800.000) of 6% (voor de schijf boven €800.000) voor de start-ups en scale-ups.

 

Wens je graag meer te weten hierover? Contacteer dan onze Restructuring experts.