article banner
Restructuring

Inwerkingtreding Belgische garantieregeling

Steven Pazen Steven Pazen

Garantieregeling voor nieuwe leningen ten belope van 50 miljard euro

De regeling zoals goedgekeurd bij K.B. van 14 april 2020 beoogt het verstrekken van kortetermijnliquiditeiten aan Belgische kredietnemers. De Belgische Staat waarborgt in aanmerking komende leningen, die door banken worden verstrekt.

Welke leningen komen in aanmerking?

De garantieregeling is van toepassing op nieuwe leningen. In aanmerking komende leningen zijn kortetermijnkredieten van maximaal 12 maanden die door Belgische banken worden verstrekt, en dit tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. Herfinancieringen en verlengingen van kredieten die vóór 1 april 2020 werden toegekend, vallen in principe buiten het toepassingsgebied van de waarborgregeling.

De waarborg is begrensd door de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer gedurende 18 maanden (voor KMO's), dan wel 12 maanden (voor niet-KMO's). Gesyndiceerde leningen vallen binnen het toepassingsgebied van de regeling.

Welke leningen vallen niet binnen de garantieregeling?

Leasingregelingen, factoringregelingen en consumentenleningen zijn uitgesloten. Dat laatste geldt ook voor leningen die uitsluitend worden gebruikt om buitenlandse activiteiten van de kredietnemer te financieren.

Ondernemingen die op 31 december 2019 onder de EU-definitie van "ondernemingen in moeilijkheden" vielen, zijn uitgesloten. Ook ondernemingen die op 31 januari 2020 bij één of meerdere banken een actieve herstructurering van hun bestaande kredieten doorliepen, zijn uitgesloten uit de regeling.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen die op 1 februari 2020 achterstallen hadden met betrekking tot de betaling van hun bestaande leningen, belastingen of sociale zekerheidsverplichtingen, dan wel een dergelijke achterstal van meer dan 30 dagen hadden op 29 februari 2020.  

Toekenning krediet gegarandeerd?

Banken behouden de vrijheid om al dan niet leningen te verstrekken. Maar toegekende leningen die aan de criteria voldoen, vallen in principe onder de regeling en worden gewaarborgd.  

Wat kost het?

De verschuldigde rente voor de lening werd in het K.B. begrensd op 1,25% op jaarbasis. Deze maximale rente kan door de bank worden verhoogd met het bedrag van de vergoeding dat zij aan de Staat voor de staatswaarborg moet betalen. Deze vergoeding van 25 basispunten voor leningen aan KMO's en 50 basispunten voor leningen aan andere ondernemingen wordt berekend op basis van de hoofdsom van de lening en is verschuldigd pro rata de duur ervan.

Wens je graag meer te weten over deze garantieregeling? Contacteer dan onze Transaction Advisory experts.