article banner
KMO Topic

KMO Portefeuille anno 2016: wat is er nieuw, wat verandert er.

De Vlaamse overheid stimuleert professioneel ondernemerschap door diverse vormen van bedrijfsadvies en opleidingen te subsidiëren onder de KMO-portefeuille. Grant Thornton is hiervoor op diverse domeinen erkend als dienstverlener, zodat onze diensten maximaal subsidieerbaar zijn.

Naast het gewone advies op sleutelmomenten (subsidie van 50% op het gedeelte van het uurtarief tot 90 euro, in totaal maximum 2.500 euro) kunnen wij ook gesubsidieerd advies afleveren m.b.t. internationaal ondernemen (subsidie 50%, maximum 5.000 euro) of strategisch advies (overdrachtsplan – groeiplan/opportuniteitsanalyse – doorstartplan/ preventief bedrijfsbeleid: subsidie veelal 50% en maximum 25.000 euro, voor groei zelfs nog hoger).

Vanaf 1 april 2016 wordt deze regeling aangepast. Het onderscheid tussen gewoon en strategisch advies vervalt en de maximum subsidie wordt voor alle vormen van subsidie samen gebracht op 10.000 euro (40%) voor kleine en 15.000 euro (30%) voor middelgrote ondernemingen. De grens op het subsidieerbaar uurtarief dat dienstverleners mogen aanrekenen vervalt (voorheen: 90 euro). De procedure om de subsidie aan te vragen vereenvoudigt: alles gebeurt via een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies. Voor strategische groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) komt er een afzonderlijke KMO-groeisubsidie van maximum 25.000 euro (50% subsidie na een akkoord op basis van een goed gedocumenteerde subsidieaanvraag).

Afhankelijk van uw concrete situatie kan de oude regeling (tot en met maart 2016) dan wel de nieuwe regeling voordeliger zijn. Vraag ernaar bij onze adviseurs!