article banner
Audit & Assurance

Bent u klaar voor GDPR? Raadpleeg de checklist voor economische beroepen

U kon het onmogelijk missen: de laatste maanden was de bescherming van de persoonsgegevens niet uit het nieuws weg te denken.

Sinds 25 mei 2018 moeten ook de economische beroepen in orde zijn met de regels rond General Data Protection Regulation (GDPR). Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) hebben daarom samen een Interinstitutenwerkgroep opgericht rond deze problematiek. Deze werkgroep wil in de eerste plaats de economische beroepsbeoefenaars helpen om de GDPR toe te passen en hen een gestructureerde en praktische hulp aanbieden die aangepast is aan hun specificiteit.

Om hen te helpen op een gestructureerde manier te werk te gaan, stelt de werkgroep een checklist ter beschikking. Deze controlelijst bestaat uit 12 aandachtpunten:

 1. Maak een overzicht van de persoonsgegevens die u heeft bewerkt en de wijze waarop u ze bewaart
 2. De rechtmatige grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
 3. Pas op voor gevoelige persoonsgegevens!
 4. Vraagt u op een correcte manier toestemming?
 5. Garandeert u de rechten van de betrokkenen?
 6. Computert u veilig?
 7. Heeft u een Data Protection Officer (DPO) nodig?
 8. Moet u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren?
 9. Stel een register van de verwerkingsactiviteiten op
 10. Maak een privacybeleid aan
 11. Relatie met verwerkers
 12. Wat te doen bij een datalek?

Bij het doorlopen van deze lijst moet u steeds voor ogen houden dat het gaat om de verzameling / bewerking / bewaring van persoonsgegevens van natuurlijke personen, en dit in de context van de uitoefening van het beroep. We spreken over de “betrokkene” als het gaat over de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

Raadpleeg ook onze infofiche en brochure voor de nodige achtergrond of neem rechtstreeks contact op met onze specialisten. Zij brengen samen met u de verschillende uitdagingen in kaart zodat u met een heldere roadmap aan de slag kan gaan.