article banner
Direct Tax

Terbeschikkingstelling gratis woonst: vraag uw geld terug!

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

De wijziging inzake het voordeel alle aard voor het ter beschikking stellen van een gratis woonst werd uitgebreid toegelicht in een eerdere blog. We willen echter bijkomend de aandacht vestigen op een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 31 januari 2019. De rechtbank oordeelt er dat de rechtspraak die de berekeningswijze van het voordeel veroordeelt, een “nieuw feit” kan uitmaken. Het gevolg van deze rechtspraak? De slaagkansen op een succesvolle terugvordering van de teveel betaalde belasting wegens de terbeschikkingstelling van een gratis woonst via de ambtshalve ontheffing zijn vergroot. Momenteel gaat het wel om alleenstaande rechtspraak. De toekomst brengt wellicht meer duidelijkheid.

Concreet betekent dit dat u voor aanslagen die in 2015 of later werden gevestigd, nog kan overwegen om dit jaar een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen.

Bevindt u zich in de situatie waar het voordeel alle aard werd berekend met factor 3,8? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij kunnen u begeleiden met het indienen van uw verzoek tot ambtshalve ontheffing, om de teveel betaalde belasting terug te vragen.